ESL-NIVÅER
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
Välkommen till Transworld! ESL-KURSER Vilken är min nivå i engelska INSTRUKTION Visum information BOENDE Hur kommer jag att tillbringa min fritid?
FÅ EN BROSCHYR
BOKA ONLINE
VÅRT MÅL:

Målet med Transworld ESL-programmet är att ge instruktion av hög kvalitet i det engelska språket till personer som inte har engelska som första språk för att hjälpa dem förbättra sin förmåga att förstå och kommunicera på engelska och att använda det i sina liv och sin utbildning.

Vilken är min nivå i engelska

Transworld Schools erbjuder en utbildning som är utformad att hjälpa dig förbättra dina engelska språkfärdigheter oavsett din tidigare språkinlärning. Alla kurser är organiserade runt din nivå av förståelse och muntlig framställning och erbjuder en behaglig och interaktiv miljö som förbättrar ditt självförtroende medan du lär dig. Vårt program är utformat att motsvara den högsta akademiska standarden i det engelska språket.

Studera de tre olika nivåer av inlärning beskrivna nedan för att se vilken som är den rätta för dig.

Grundnivå:

En nybörjare på grundnivå har begränsade färdigheter i att tala, skriva, läsa eller lyssna på engelska. Nybörjaren har svårt att förstå flytande tal men kan kommunicera på ett enkelt sätt om läraren talar långsamt och tydligt och är villig att hjälpa till.

MER INFO
 
Mellannivå:

En elev på mellannivån kan förstå och producera enkel engelska på alla färdighetsområden. Eleven har den nödvändiga grammatiken och ordförrådet att beskriva upplevelser i det förflutna, uttrycka åsikter och förklara bakgrunden till dessa åsikter, och kan tala ganska  flytande och med viss spontanitet med en person som har engelska som modersmål.

MER INFO
 
Högsta nivå:

En elev på den högsta nivån kan förstå och producera det engelska språket lika flytande som en talare som inte har engelska som modersmål. Studenten kan förstå och demonstrera mer komplexa former av struktur och mening, och kan diskutera idéer, både konkreta och abstrakta.

MER INFO
 

Min engelska klass är väldigt dynamisk - precis vad jag letade efter, med den rätta kombinationen av konversation, grammatik och ordförråd.

~ Karin, Argentina